Ceník a provozní podmínky

Týden na chalupě - od soboty do soboty, tedy 7 nocí strávených v klidném prostředí. Vhodné pro dostatečný odpočinek od civilizace a práce pro všechna roční období.

Prodloužený víkend - už potřebujete změnu? Mimo letní sezónu si rezervujte pobyt od čtvrtka do neděle, tedy 3 noci a změňte prostředí. Nabije Vás energií do dalšího týdne.


Termíny a ceny

V ceně je zahrnuta spotřeba el.energie, používání ručníků, povlečení, základních čistících a hygienických potřeb.

Hlavní zimní sezona: 16.12.-2.1. a 27.1.-20.3.

Hlavní letní sezona: 1.7.-31.8.


Celková kapacita apartmán č.1 - 4 osoby

  • 1500 Kč/apartmán/noc

Celková kapacita apartmán č.2 - 8 osob

  • 3000 Kč/apartmán/noc

Sauna 700 Kč/večer


Silvestrovský pobyt – minimálně 6 nocí

  • 5000 Kč/noc

Při rezervaci je potřebné uhradit zálohu za pobyt ve výši 50%, doplatek se hradí při nástupu na pobyt.

Pronajímatel si rovněž vyhrazuje právo vstupu do všech prostor chalupy za účelem nezbytné údržby a oprav atp.

Do objektu je zakázán přístup psů a koček!!

V celém objektu je přísný zákaz kouření!!

V případě porušení dohodnutých pravidel, ničení či poškozování zařízení chalupy nebo jiného chování, které je v rozporu s dobrými mravy si pronajímatel vyhrazuje právo ukončit jednostranně pronájem apartmánu.

Ubytovací řád Chalupy Peciválka

Po příjezdu hosté předloží svůj platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz a s odpovědným zástupcem za apartmán nebo chalupu bude sepsán Předávací protokol, bude provedeno doplacení ubytování v hotovosti a zaplacena vratná kauce 2000,-Kč. Poté budou předány klíče od objektu.

Příjezd na chalupu je zpravidla v 16 hodin, odjezd do 10. hodiny, do této doby je povinen ubytovaný apartmán či chalupu uvolnit. Pokud nebude navazovat další ubytování, je vždy možno domluvit individuální příjezd i odjezd.

Je zakázáno poškozovat vybavení chalupy a venkovních prostor, které náleží k objektu pronajímatele, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např.ponecháním svěřených osob bez dozoru). Pronajímatel má právo vyžadovat náhradu škody a tuto strhnout z vratné kauce, popřípadě vyžadovat další náhrady škody.

Ubytovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za majetek a zdraví ubytovaných.

Ve všech prostorách objektu nesmí bez souhlasu majitele přemísťovat nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrických instalací, vodovodních a instalačních zařízení. V případě poruchy zařízení informuje nájemce telefonicky pronajímatele.

Pro individuální nastavení topného systému je nutné požádat pronajímatele, hosté si regulují teplotu prostorovými termostaty pro přízemí a termostatickými hlavicemi pro radiátory koupelen, vstupní chodby a pokojů v podkroví.

V celém domě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

Pro opékání a táborák hosté používají ohniště, pro grilování gril, který bude postaven mimo prostor chodníků a terasy. Zákaz rozdělávání ohňů v lese a poblíž lesa.

Ubytování s domácími zvířaty není možné s ohledem na další hosty,kteří mohou být citliví na zvířecí alergeny.

Vchodové dveře je v době nepřítomnosti nutno zamykat a zabránit nepovolaným osobám v pohybu po objektu.

V den odjezdu je nájemce povinen provést základní závěrečný úklid (vyluxovat, setřít podlahy,umýt a uklidit nádobí, umýt koupelny a WC). Nájemce předá objekt v čistém a uklizeném stavu.K úklidu má nájemce k dispozici vysavač a veškeré úklidové prostředky. Veškeré odpady budou vytříděny do pytlů na odpad, sklo a plasty. Gril bude vyčištěn a venkovní prostory zameteny.

Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímateli hrazena částka 600,- Kč za úklid apartmánu č.1, 800,-Kč za úklid apartmánu č.2 a za úklid venkovních prostorů 300,-Kč.

Pokud nájemce ztratí klíče od vstupních dveří do objektu, pronajímatel si ponechá kauci v plné výši.

Zákaz donášení lyžařských bot do pokojů, boty je možno vysušit na vyhřívané podlaze chodby, lyže je možno uložit do technické místnosti.